Donacions

Ajuda als rebels

https://opencollective.com/xr-barcelona

La teva contribució anirà a:
  • Producció de material divulgatiu.
  • Organizació d’esdeveniments informatius i captació de més rebels
  • Organizació d’accions directes no violentes.