Categories
Blog

Valoració Reunió amb l’Ada Colau

Els Moviments pel Clima demanen al govern de Barcelona polítiques per fer front a l’emergència climàtica amb la urgència i escala requerida

Climacció, Families For Future Barcelona, Fridays For Future Barcelona, Moviment per la Justícia Climàtica i Rebel·lió o Extinció Barcelona participaran avui en la primera sessió de la Taula per l’Emergència Climàtica a Barcelona convocada per l’Ajuntament per demanar que sigui el govern el que en el termini de dos mesos presenti les principals mesures per fer front a l’emergència climàtica en el mandat 2019-2023, amb la urgència i escala requerida, presentant el càlcul de reducció d’emissions que assolirà cada mesura. Tanmateix, demanen la conformació d’un comitè d’emergència per la seva implementació que depengui directament d’alcaldia.

Consideren que la declaració de l’estat d’emergència climàtica comporta prioritat i decisió sobre les polítiques concretes de govern que no es pot delegar en un espai de co-producció amb actors diversos en quatre sessions, seguint el mateix esquema participatiu estèril d’altres taules que solen acabar amagant conflictes sota falsos consensos. Valoren que la Taula podria enfortir aquest procés com espai de participació social per garantir la transparència i rendició de comptes de l’acció de govern, insisteixen, no per substituir-la. Per això demanen que es replantegi de la següent manera:

  • Participació d’agents socials i experts científics independents que representin l’interès general. Exclusió de lobbies empresarials que representen interessos privats i de l’economía fòssil, com és el cas d’alguns membres de Barcelona + Sostenible.
  • Que la funció de la Taula sigui la de seguiment de l’aplicació de les mesures i els seus resultats, així com de presentació de propostes de possibles noves mesures o formes d’aplicació.

El passat divendres, amb motiu de la vaga mundial del clima, es van reunir amb l’alcaldessa per tenir la seva resposta sobre les demandes presentades al passat mes de juliol i van veure-hi bona disposició, però sense la concreció suficient. Els col·lectius consideren que la base de partida plantejada per l’Ajuntament el passat juliol, el Pla Clima 2018-2030, el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona i les 10 mesures a realitzar en 6 mesos tindran escassa incidència en la reducció d’emissions i denoten improvisació. El Pla Clima no inclou l’objectiu de reducció del 40% de les emissions de GEH en relació amb els nivells de 1990 que estableix el marc d’actuació de la Unió Europea en matèria de clima i energia fins al 2030[1], un objectiu que per la major contribució d’emissions de GEH de Barcelona hauria d’assolir el 55% de reducció.

Les mesures presentades són continuistes de plans anteriors sense resultats, igual que les que presenta el nou Pla de Mobilitat de Barcelona 2019-2024. Per això els col·lectius presentaran en aquest espai les 7 demandes urgents que reclamem per fer front a l’emergència climàtica i ecològica a la ciutat com a base de partida per a fer un gir a les polítiques actuals i poder assolir posteriorment mesures més ambicioses.

[1] Veure El Pla Clima de Barcelona 2018-2030 té com a objectiu reduir les emissions de GEH per càpita un 45% de reducció d’emissions de GEH l’any 2030 respecte al 2005, en lloc de l’any base 1990.

Share: