Categories
Blog

Declaració d’Emergència Climàtica de Barcelona

Els Moviments pel Clima demanen al Govern de Barcelona una reducció anual d’emissions de GEH del 7,6% conforme les reclamacions de l’ONU

Els Moviments analitzaran en detall les mesures que avui presentarà l’Ajuntament en la Declaració d’Emergència Climàtica per fer pública una valoració en els pròxims dies.

Climacció, Families For Future Barcelona, Fridays For Future Barcelona, Moviment per la Justícia Climàtica i Rebel·lió o Extinció Barcelona esperen que la Declaració presenti un compromís polític clar amb actuacions concretes per assolir el 7,6% de reducció d’emissions de GEH que reclama la comunitat científica en l‘últim informe de l’ONU, durant l’actual mandat 2019-2023. Per això reclamen el càlcul de reducció d’emissions de GEH que assolirà cada actuació concreta, el seu calendari i pressupost.

En relació a les mesures que l’Ajuntament de Barcelona va avançar ahir sobre el port i l’aeroport: demanen un posicionament clar i una agenda de treball amb el govern espanyol per aturar les ampliacions d’aquestes infraestructures, que generen 12,9 milions de tones anuals de CO2. Demanen, a més, la suspensió cautelar de les obres d’ampliació del port així com l’ampliació de línies de vol i rutes marítimes. Pels moviments aquesta és una demanda urgent i imprescindible, més enllà d’un pla de reducció global d’emissions d’ambdues infraestructures. En relació a l’estudi per eliminar els vols curts que tenen alternativa ferroviària han acollit l’actuació amb satisfacció i demanen que sigui el govern de Barcelona qui elabori aquest estudi en el cas que en dos mesos no hi hagi resposta de la resta d’administracions. 

En relació a les actuacions presentades sobre el port es tracta de mesures que fa anys que estan sobre la taula o en plans aprovats, com els accessos ferroviaris o l’electrificació, o altres són actuacions que tindran un escàs impacte en la reducció d’emissions.  Per això demanem que amb prioritat es treballi per aturar les ampliacions previstes, la tercera terminal de contenidors i dues terminals de creuers de gran capacitat, i la definició d’un pla de reducció de rutes de transport marítim, prioritàriament creuers, per assolir la reducció anual d’emissions de CO2 del 7,6% per complir amb els objectius climàtics l’any 2030.

Els Moviments pel Clima esperen per conèixer avui les actuacions que el govern executarà per a la reducció dràstica dels vehicles motoritzats, responsable del 40% dels gasos d’efecte hivernacle que s’imputen a la ciutat. Un àmbit de plenes competències de l’Ajuntament on mostrarà el seu compromís real en la lluita per a fer front a l’emergència climàtica. Els moviments reclamen al govern l’aplicació d’una taxa anticontaminació (peatge urbà) que apliqui a vehicles d’alta ocupació i sigui gratuïta per a turismes amb 3 o més ocupants i persones amb mobilitat reduïda. Reclamen que se superin les polítiques de renovació, com és el cas de la Zona de Baixes Emissions, i s’apliqui una mesura efectiva de reducció dràstica de vehicles. 

Per últim, els moviments demanen la creació d’un comitè independent encarregat de fer el seguiment de l’aplicació de les mesures i els seus resultats en la reducció d’emissions cada 6 mesos, conformat per experts científics independents i ciutadans. Que l’avaluació es dugui a terme de forma anual per poder actuar amb rapidesa si les emissions no s’estan reduint al ritme necessari.

Share: